Geschiedenis

toonbamk Lopend in het winkelcentrum van Swifterbant,is het even zoeken naar één van de grootste en drukst bezochte winkels. Aan de Zoom, achter de winkels, is nagenoeg de gehele bebouwing van de Kringloopwinkel. Het is ook één van de langst bestaande winkels en hecht verankerd in de Swifterbanter gemeenschap. De inwoners weten de winkel frequent te vinden en ook van elders komen mensen voor iets speciaals of bv. vanwege de zéér betaalbare prijsstelling.
POOK is ooit opgezet vanuit de gezondheidszorg, niet om geld te verdienen, maar om te dienen als sociale werkplaats, in de breedste betekenis van deze woorden.
De winkel is middel om: mensen,die tijdelijk of blijvend buiten het arbeidsproces staan een zinvolle invulling van hun tijd te geven, zonder stress of prestatiedwang; mensen, die financieel aan/onder de armoedegrens zitten, toch goederen te kunnen laten kopen; medewerkers een kader te bieden waarbinnen onderlinge relaties worden gelegd en onderhouden; mensen milieu-bewuster met spullen te laten omgaan om zó hun steentje bij te dragen aan een gezondere leefwereld.

Tweemaal de “Gezonde Flevostedenprijs”
Na enkele jaren pionieren in, inderdaad, twee pioniersbarakken, bleek al dat POOK mogelijk een “blijvertje” zou zijn. Het project werd aangediend om in aanmerking te komen voor de “Gezonde Flevostedenprijs”, een jaarlijkse wisselprijs van de provincie voor particuliere initiatieven op het gebied van gezondheid en welzijn. In 1991 kreeg POOK de eerste prijs uit 22 ingediende projecten. Na tien jaar werden over de gehele periode alle projecten geëvalueerd: Pook kreeg opnieuw de wisseltrofee en mocht de Kiekendief behouden. Het gehele juryrapport is het vermelden waard, doch enkele passage’s moeten hier vermeld worden:
De prijs is aan P.O.O.K toegekend omdat:

Wellicht wat hoogdravend beschreven,maar het geeft duidelijk datgene weer, wat de inititiefnemers voor ogen hadden. Mede gesteund door de publiciteit rond deze prijs is de verdere ontwikkeling van POOK snel gegaan. Permanente bouw en opening huidige winkel:1994. Daarna achtereenvolgens aankoop tuincentrum Dekker 2004. Verkoop hiervan aan Weevers Landbouwmechanisatie en koop van de gebouwen achter het winkelcentrum,inclusief oude brandweergarage.2007/2008.

Kringloopwinkel POOK bestaat dóór mensen, vóór mensen. Dagelijks worden hier “werken van barmhartigheid” bedreven

Th. Van Dam